Tuesday, March 15, 2011

RESIDEN MENGGUGAT KUASA SULTAN DAN PEMBESAR

"J.W.W. BIRCH", dilantik sebagai Residen British di Perak
RESIDEN MENGGUGAT KUASA SULTAN DAN PEMBESAR.
  • Sistem Residen telah diperkenalkan dengan campur tangan British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang.
  • Negeri-negeri tersebut dijadikan negeri naungan British.
  • Perlantikan seorang Residen bagi setiap negeri tersebut telah menggugat kuasa sultan dan pembesar.

Residen menggugat kuasa sultan;

1. sultan terpaksa menerima nasihat Residen:
a) Residen menasihati sultan dalam semua perkara pentadbiran kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu.
b) Nasihat Residen mesti dipatuhi dan dilaksanakan.

2. Residen menguasai pentadbiran: 
a) Residen menjalankan semua urusan pentadbiran negeri.
b) Hal ini bermakna sultan dan pembesar kehilangan kuasa mereka.

3. Residen mengambil alih kuasa dan hak memungut cukai:
a) Pegawai British, iaitu Pegawai Majistret dan Pemungut Hasil diberikan tanggungjawab memungut cukai.
b) Sebelum ini hak memungut cukai adalah di tangan sultan dan pembesar.

4. Residen campur tangan dalam hal adat:
a) Tindakan Residen menghapuskan amalan perhambaan dianggap melampau bidang kuasa mereka.
b) Bagi Sultan dan pembesar, amalan perhambaan merupakan adat turun-temurun dalam masyarakat Melayu tradisional.

Antara Residen British:
- J.W.W. Birch (Perak)
- J.G. Davidson (Selangor)
- J.P. Rodger (Pahang)
- Martin Lister (Negeri Sembilan) 

No comments:

Post a Comment