Wednesday, March 16, 2011

PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MENCABAR KEWIBAWAAN SULTAN

PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MENCABAR KEWIBAWAAN SULTAN.

1) Kuasa pentadbiran Persekutuan dipegang oleh Residen Jeneral:
  a) Beliau berkuasa dalam urusan kewangan dan cukai eksport.
  b) Sultan dikehendaki menuruti nasihat Residen Jeneral dalam semua hal kecuali hal berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu.

  2. Jabatan-jabatan yang diketuai oleh pegawai British telah ditubuhkan pada peringkat kerajaan Pusat:
   a) Antara jabatan yang ditubuhkan ialah Jabatan Kehakiman, Jabatan Kewangan, Jabatan Perhubungan dan Perkhidmatan awam.
   b) Penglibatan orang Melayu dalam jabatan-jabatan tersebut dihadkan oleh British.

   3) Kuasa Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri telah diambil alih oleh Residen Jeneral.

   4) Rasa tidak puas hati telah disuarakan oleh mereka kepada pihak British.  

   5) DURBAR atau Persidangan Raja-raja Melayu telah ditubuhkan pada tahun 1897 untuk mengatasi masalah ini:
    a) Ahli DURBAR terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi, Raja-raja Melayu, Residen Jeneral dan empat orang residen.
    b) DURBAR yang pertama diadakan di Kuala Kangsar, Perak pada tahun 1897.
    c) DURBAR yang kedua diadakan di Kuala Lumpur, Perak pada tahun 1903

    6) Dalam persidangan DURBAR yang kedua, Sultan Idris (Sultan Perak) telah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral dan mendesak agar kuasa raja-raja Melayu dikembalikan.

    7) Sultan Idris mendesak agar bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan ditambah dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi.

    8) Baginda (Sultan Idris) juga mendesak agar bahasa Melayu diiktiraf dan dijadikan bahasa rasmi. 

    9) Akibat desakan tersebut, Majlis Mesyuarat Persekutuan telah menggantikan DURBAR pada tahun 1909:
     a) Jawatan Residen Jeneral digantikan dengan Ketua Setiausaha.
     b) Kerajaan British juga bersetuju untuk menyerahkan semula kuasa mentadbir kepada Majlis Mesyuarat Negeri.

     No comments:

     Post a Comment